Interesse om lid te worden van de IFMR-NL? Vul dan onderstaand formulier dan zo compleet mogelijk in. Onze leden administratie neemt dan contact met u op.

  Naam (verplicht)

  Straatnaam en huisnummer (ivm versturen badge)

  Postcode en woonplaats (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Naam van uw Rotaryclub

  Motortype (verplicht)

  Hoe bent u bij ons terecht gekomen (verplicht)
  Via een bekendeVia zoekopdracht GoogleAdvertentie Rotary Magazine

  Ik ga akkoord met ondergenoemde voorwaarde.


  VOORWAARDE: Door deel te nemen aan een activiteit van de IFMR, doe je dat volledig voor eigen rekening en risico. In het geval van een calamiteit, schade of ander ongerief zul je nimmer de IFMR, haar bestuur, bestuursleden of (een van haar) organisatoren aansprakelijk stellen en vrijwaren van enige aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

  Uw lidmaatschap is definitief wanneer u de jaar contributie van € 15,- hebt overgemaakt naar onze penningmeester. G.J.P. Bot – reknr: NL08 ABNA 0618 3843 40 o.v.v. IFMR 20xx Contributie . Uw patch wordt per ommegaande toegestuurd.