top of page
Man Signing

Exoneratieverklaring

Door mij aan te melden voor een Toertocht verklaar ik en stem ik uitdrukkelijk in met het volgende:

 

Ik acht mijzelf fysiek en mentaal volledig in staat om een motorfiets te besturen. Ik ben in het bezit van een geldig rijbewijs, afdoende verzekerd en verantwoordelijk voor het dragen van beschermende kleding voor zowel mijzelf als mijn eventuele duopassagier.

Ik ben mij bewust van de mogelijke gevaren die het rijden op een motorfiets met zich mee kan brengen zowel individueel als in groepsverband.

 

Ik neem deel aan de door IFMR-NL georganiseerde toertocht geheel voor eigen rekening en risico. Ik ben zelf volledig verantwoordelijk voor mijn eigen rijgedrag en mijn gedrag ten opzichte van de overige deelnemers of andere weggebruikers en zal mij te allen tijde houden aan de geldende verkeersregels. Ik zal op geen enkele wijze de IFMR-NL, het bestuur van de Fellowship, de organisator of andere personen die bij de organisatie, uitvoering of begeleiding van de toertocht zijn betrokken, aansprakelijk stellen voor door mij (en/of mijn eventuele duopassagier) geleden of te lijden schade of letsel in welke vorm dan ook, noch aansprakelijk te houden voor het gedrag van andere deelnemers aan de toertocht.

Het bovenstaande geldt nadrukkelijk ook bij de naleving van het Follow-Up systeem [hier te lezen]. De aanwijzingen die de “drop-man” mij kan geven, zal ik als richtinggevend opvatten en zodanig handelen en/of een positie kiezen die ik zelf veilig en verantwoord acht.

bottom of page