Man Signing

Exoneratieverklaring

Lidmaatschap van de IFMR-NL houdt automatisch een vrijwaring van zowel de IFMR-NL als de individuele bestuursleden in.

Leden van de IFMR-NL verklaren tegenover de vereniging als volgt:
 

  1. Betrokkene vrijwaart bedoelde vereniging en ieder individueel bestuurslid voor elke aansprakelijkheid die deze rechtspersoon en/of natuurlijke personen mocht(en) dragen tegenover hem (de natuurlijke personen wegens gedrag in de bestuursfunctie). De exoneratie sluit niet alleen rechtstreekse actie uit tegenover de vereniging en haar bestuursleden, maar ook actie in vrijwaring.

  2. Betrokkene zal op eigen risico zijn/haar verplichtingen als verenigingslid, dan wel als genodigde nakomen en neemt op eigen risico deel aan activiteiten en/of evenementen georganiseerd door of namens de vereniging, waarbij hij/zij de eigen aansprakelijkheid tegenover derden genoegzaam heeft gedekt door een verzekering.
     

Deze verklaring geldt ook voor genodigden die op uitnodiging van IFMR-NL leden aan toertochten en/of andere evenementen deelnemen.